Profesionání arboristické služby

Arboristické služby

Reference a ukázky mé práce

Reference

Dlouhodobě spolupracuji s těmito obcemi a firmami:

  • Město Janovice nad Úhlavou
  • Obec Chodská Lhota
  • Městys Všeruby
  • Městská část Praha – Libuš
  • Drůbežářský závod Klatovy
  • Vápenka Čertovy schody

Ukázky některých zakázek

Rizikové kácení ořechu

Volal mi neštastný pán, že se mu na zahradě ze stromu odlomila větev a spadla do potoka a bojí se, že tam spadne i celý strom.

Strom byl v havarijním stavu, podélné praskliny na kmeni, dutiny, zlámané větve. Strom jsme postupně rozebrali a bezpečně položili na zahradu. Mužete vidět, že kmen stromu byl opravdu z vetší části dutý a jeho pokácení bylo nutné.

Kácení rozlehlého cypřiše

Ač to možná nevypadá, tenhle strom nám s kolegou trval celý den i s úklidem větví a dreva. Bylo potřeba některé větve, které zasahovaly přes plot k sousedům postupně spouštět na lanech.

Zákazníkům bylo stromu líto, ale říkali, že hned na jaře tam vysadí strom nový.

Kácení jírovce madalu nad domem

Paní Čapková chtěla pomoci s žádostí o povolení ke kácení. Chystala se rekonstruovat dům a strom ji svými kořeny trhal podlahu a praskaly obvodové zdi.

Po schválení žádosti jsme přistoupili ke kácení stromu, kde se témeř vše muselo postupně spouštet pomocí lan. Vše dobře dopadlo a strom jsme bez újmy dostali na zem.

Zdravotní řez lípy a instalace bezpečnostních vazeb

Tato lípa roste nedaleko Janovic nad Úhlavou a je svou velikostí dominantou ve svém okolí. Dostalo se jí tak odborné péče – byl proveden zdravotní řez, odlehčení jedné strany koruny z důvodu defektního větvení a byli nainstalovány dvě bezpečnostní vazby.

Zdravotní řez akátu

Na akátu u Pocinovic byl proveden zdravotní řez. Strom je krásný a výhled od stromu na šumavské kopce ještě hezčí.

Obvodová redukce na dubu v Horažďovicích

Při příjezdu na místo jsme v koruně stromu viděli zlomy několika kosterních větví a silné suché větve. Po bližší obhlídce bylo na kmeni zjištěno několik plodnic dřevokazných hub a výrazné dutiny. Byla provedena obvodová redukce 20 % a zdravotní řez + odlehčení jednotlivých kosterních větví směrem k budově.

Bezpečnostní řez a lokální redukce směrem k překážce Nebušice

Zákazník chtěl borovici původně pokácet. Navrhli jsme jen citlivý zásah a to ořez suchých větví a větví přímo zasahující do střechy a fasády. Spokojenost byla na obou stranách.

Kácení olší na hraně potoka

Zákazník si přál pokácet staré olše na hraně potoka, protože potok jim podemílal kořeny a olše se začaly nebezpečně naklánět nad výrobní halu.

Vše proběhlo bez ztráty květinky. Stav kmene můžete vidět na fotografii.

Ořez ořechu na Křivoklátsku

Zákazník chtěl prořezat ořech. Byl proveden zdravotní řez a lokální redukce větví zasahujících jak k sousedovi nad skleník, tak nad zahradu. Zakrácení dlouhých vodorovných větví je preventivní a to z důvodu, že při plném olistění a velké úrodě ořechů by hrozilo prasknutí větve a tím nejen ohrožení osob a majetku, ale taktéž často nenávratnému poškození stromu.

Obvodová redukce na lípě

Tentokrát jsme přijeli k v minulosti již určitě ošetřovanému stromu. Ne už tak určitě odbornému. Kosterní větve byly k sobě spoutány řetězem, který byl již zarostlý do kmene a na kmeni byly také viditelné velké řezné rány. Vzhledem k prosychání periferie koruny, byla provedena obvodová redukce a zdravotní řez. Zároveň byla nainstalována dvě ramena dynamické vazby v horní úrovni koruny.

Tvarování thují v Německu

Hned za hranicemi, v Bavorské Rudě, na nás čekaly tyto vzrostlé thuje. Po několika letech bez zásahu, to bylo trochu náročné, ale výsledek můžete posoudit sami.

Kácení dvou smrků v Satalicích

Zákazník požadoval pokácení 2 smrků mezi domy. Smrky byly proschlé a jeden již dosti nakloněn. Z důvodů bezpečnosti a ochrany okolí, je bylo potřeba pokácet.

Protože se nacházely v zástavbě, mezi domy je vzdálenost cca 6 metrů, nejdříve jsem odstranil větve postupně od spodu a následně kmen po částech od shora dolů.

Máte zájem o moje služby? Napište mi!