Profesionání arboristické služby

Arboristické služby

Moje kvalifikace a certifikáty

Po celou dobu fungování se snažím získávat nové informace z oboru, vzdělávat se, profesně růst a spolupracovat s význačnými odborníky a firmami, které tento růst podporují.

Certifikovaný arborista - Pozemní pracovník

ČCA - Pozemní pracovník

Moje ID je 517 a cerifikace je platná do 31.12.2025

Český certifikovaný arborista - Pozemní pracovník (dále jen ČCA - PP) provádí činnosti na dřevinách dostupných ze země s cílem udržet je zdravé a perspektivní. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody a životního prostředí člověka, ale i příslušné bezpečnostní předpisy. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Evropských arboristických standardů a Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Péče o dřeviny se skládá z výsadby, povýsadbové péče, ošetřování keřů a stromů.

Hlavní okruhy činností:

 • výsadba stromů (vč. vzrostlých),
 • výsadba keřů,
 • povýsadbová a rozvojová péče o dřeviny,
 • provádění zakládacích řezů stromů (S-RK, S-RV),
 • provádění vybraných udržovacích řezů stromů bez využívání technik pro výškové práce (S-RZ, S-RLPV),
 • teoretická znalost základních postupů kácení stromů ze země,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.

 • Certifikovaný arborista - Stromolezec

  ČCA - Stromolezec

  Moje ID je 517 a cerifikace je platná do 31.12.2025

  Český certifikovaný aborista - Stromolezec provádí ošetření dřevin se znalostí využití speciálních stromolezeckých technik. Je způsobilý bezpečně a odborně správně realizovat jak běžné, tak i speciální typy ošetření. Provádí činnosti na stromech s cílem udržet je zdravé a bezpečné. Jedná na základě odborných znalostí, přičemž bere v úvahu nejen aspekty ochrany přírody, životního prostředí, ale i příslušné bezpečnostní předpisy platné v České republice. Účastník prokazuje teoretické i praktické znalosti platné legislativy, relevantních Standardů péče o přírodu a krajinu a dalších oborových norem, směrnic a předpisů. Činnosti spojené s péčí o dřeviny vyžadují důkladný a vysoce kvalifikovaný výcvik se zvláštním důrazem na bezpečnost práce.

  Hlavní okruhy činností:

 • znalost zásad jednotlivých technologií ošetření stromů vč. jejich zdůvodnění na základě znalostí základů anatomie a fyziologie dřevin,
 • základní typ kontroly aktuální bezpečnosti stromů se znalostí hlavních defektů a základní fytopatologie,
 • provádění všech typů řezů stromů s využíváním technik pro práci ve výškách,
 • provádění speciálních stabilizačních zásahů (zejména bezpečnostní vazby),
 • provádění kácení stromů ze země a postupného kácení stromů s využitím motorové pily,
 • zajištění pracovního prostoru a provedení všech praktických aplikací s odpovídající úrovní bezpečnosti práce.